FLOORGUERILLA - Gästebuch
1316 Einträge auf 132 Seiten
   1   »

1316 » Celeste aus Huntsville
เครื่องสล็อต - ทำความเข้าใจกับมิจฉา ชีพ


สล็อตแมชชีนมีมาตั้งแ ต่ปี คริสต์ศักราช 1800 รวมทั้งได้รับการตำหน ิดตั้งครั้งแรกในคาสิ โนรวมทั้งซาลูนสำหรับ คนที่ไม่มีความรู้ด้า นการเดิมพันเพียงพอที ่จะจัดแจงกับแคร็ปส์ กางล็คแจ็ค หรือโต๊ะโป๊กเกอร์ที่ น่าสยดสยอง

เวลานี้ สล็อตแมชชีนยังคงถูกใ ช้ไปทั้งโลก หากว่าสล็อตออนไลน์หร ือสล็อตเหมือนจริงจะพ ิสูจน์แล้วว่าได้รับค วามนิยมทางอินเทอร์เน ็ตมากยิ่งขึ้น

ต่อแต่นี้ไปเป็นข้อมู ลบางส่วนสำหรับเพื่อก ารพนันที่มีข้อมูลดี

เพย์ไลน์

สำหรับเพื่อการผลิตหน แรก เครื่องสล็อตมีชุดกลอ ง ซึ่งหมุนรอบฟันเฟืองห ลักด้วยความเร็วที่แต กต่างกัน กลองจะช้าลงจนกระทั่ง ในที่สุดก็หยุด แล้วก็เงินรางวัลจะถู กวินิจฉัยโดย 'เพย์ไลน์'

เพย์ไลน์นี้ยังคงใช้อ ยู่ในขณะนี้ แต่ว่าได้ถูกแปลงเป็น วิดีโอรีล และเพิ่มจากเส้นแนวยา วเส้นเดียว ไปเป็นชุดของเส้นแนวย าวแล้วก็แนวทแยงหลายเ ส้น ซึ่งให้การผสมระหว่าง แผนการการเดิมพันและก ็ผลตอบแทน

เพย์ไลน์สมัยใหม่สามา รถสร้างผลได้มากกว่า 50 แบบจากการหมุนครั้งเด ียว

ตารางการจ่าย

ตารางการจ่ายหรือตารา งการชำระเงินจะแสดงให ้ผู้เล่นเห็นว่าชุดค่ าผสมที่ชนะคืออะไร เงินเดิมพันของพวกเขา จะได้รับมากแค่ไหน และระดับขั้นของมือ ตามหลัก ตารางการชำระเงินจะถู กพิมพ์ลงบนใบหน้าของเ ครื่องเพื่อให้ง่ายต่ อการอ้างอิง ทุกวันนี้ ตารางการชำระเงินมีอย ู่เพียงแค่กดปุ่ม โดยเฉพาะในสล็อตออนไล น์หรือคอมพิวเตอร์

เครื่องเกิดตัวเลขสุ่ ม

สล็อตแมชชีนที่ล้ำสมั ยในปัจจุบันเลือกชุดค ่าผสมต่อไปด้วยการใช้ งานเครื่องเกิดตัวเลข สุ่ม เครื่องก่อร่างสร้างต ัวเลขจะทำงานไม่ว่าเก มจะใช้งานอยู่หรือเปล ่า แล้วก็สร้างต้นแบบต่า งๆนับพันแบบทุกๆสองสา มวินาที

ใกล้ Μiss Programming

คุณอาจเคยได้ฟังบางคน พูดถึงเครื่องจักรว่า 'รุนแรง' หรือ 'ใช้จ่าย' โดยสิ่งนี้แปลว่าผู้เ ล่นในเครื่องอยู่ในสต รีคที่ชนะ แม้การจ่ายเงินจะแปรผ ัน แม้กระนั้นตัวก่อร่าง สร้างตัวเลขสุ่มจะคุ้ มครองปกป้องไม่ให้เคร ื่องจ่ายเงินออกบ่อยเ กินไปหรือไม่จ่ายเลย

โปรแกรม Near miss เป็นวิธีการสำหรับเพื ่อการคำนวณชุดของชุดค ่าผสมที่ชนะต่ำ แล้วเรียกใช้ในช่วงเว ลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้นว่า ผู้เล่นอาจอยู่บนสตรี คขาขึ้นรวมทั้งได้เงิ นรางวัลแจ็กเพียงพอตข าดไปหนึ่งเลขลำดับ ผู้เล่นอาจตีชุดค่าผส มที่ชนะสูง แม้กระนั้นในขณะพนันเ ครดิตอย่างต่ำเท่านั้ น

กฎหมาย

แม้ว่าการทำโปรแกรมใน เครื่องสล็อตที่ล้ำสม ัยสามารถปรับปรุงและก ็จัดแจงได้ แม้กระนั้นก็มีกฎหมาย ในประเทศจำนวนมากที่จ ะป้องกันไม่ให้เจ้าขอ งคาสิโนเปลี่ยนผู้เล่ นที่ไม่สงสัยในระยะสั ้น การจ่ายเงินต้องอยู่ใ นพารามิเตอร์บางสิ่งบ างอย่างขึ้นอยู่กับรั ฐบาล เป็นต้นว่า นิวพบร์ซีย์มีการชำระ เงินสูงสุดตามกฎหมายท ี่ 83% ตอนที่เนวาดามีการชำร ะเงินอย่างต่ำเฉพาะที ่ 80% จำนวนกลุ่มนี้มักจะอย ู่ระหว่าง 82 ถึง 98%

เครื่องตวงเครดิต

หมายความว่าจำนวนเครด ิตที่ผู้เล่นมีอยู่ใน เครื่อง

ม้วนไฟรวมทั้งเสียงเต ือนที่ดังก้องระหว่าง การหมุนที่ชนะเรียกว่ า Rollup เดิมใช้ในขณะเครื่องก ำลังนับเงินที่จะปล่อ ย แต่ว่าเพราะว่าเครื่อ งในเดี๋ยวนี้มีความเร ็วมากยิ่งขึ้น

เอียงสัญญาณเตือนการเ อียงถูกทำขึ้นในเครื่ องสล็อตเพื่อเป็นการป ้องกันไม่ให้ผู้เล่นถ ูไพ่ผิด ในยุคเก่าผู้เล่นจะโย นเหรียญเพนนีไปที่เคร ื่องที่กระทำผิดโดยหว ังว่าจะได้มันหมุนแล้ วก็พวกเขาจะได้ความมี ชัยอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ชิปคอมพิวเตอร์ ถูกทริกเกอร์โดยปุ่มท ี่ผู้เล่นผลักหรือบาง ครั้งบางคราวดึง ในวิธีการนี้ ชิปที่อยู่ใต้ฮอปเปอร ์จะเปิดใช้งาน ซึ่งจะสร้างเสียงและไ ฟกะพริบที่เกี่ยวพัน ผลจะดำรงอยู่ประมาณสอ งหรือสามวินาที

สล็อตซิกข์เนเจอร์

สล็อตแมชชีนสมัยใหม่ท ั้งหมดทั้งปวงมีความเ หมือนกันสำหรับในการด ำเนินการ ความต่างที่สำคัญเป็น เครื่องสล็อตโดยมากจะ ใช้เหรียญโดยมีถังข้า งล่างเครื่อง ต่างจากเครื่องจักรอื ่นๆจำนวนมาก ผู้เล่นจะควบคุมเมื่อ กลองหมุน

เครื่องสล็อตจำนวนมาก มีแผ่นโลหะฐานอยู่ใต้ ถัง สิ่งนี้ให้น้ำหนักแก่ เครื่องแล้วก็ทำให้ผู ้เล่นดึงคันโยกได้ง่า ยดายมากยิ่งขึ้น

ร่องบนเครื่องจักรรุ่ นเก่ามีแขนสปริงซึ่งส ามารถขันให้แน่นเพื่อ ขันล้อได้ สิ่งที่กระโจนถูกสร้า งขึ้นด้วยแขนที่ดื้อร ั้นซึ่งจะไม่ขยับ ด้วยเหตุฉะนี้ เจ้ามือก็เลยมักจะรอค อยให้ถังใหม่มาต่อแถว ก่อนที่จะยอมรับเงินร างวัลจากผู้เล่น

เครื่องแบบใหม่กว่ามี ไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ ข้างในที่ระบุเลขลำดั บที่จะผลิตขึ้นเมื่อว งล้อหมุน โดยปกติไมโครโปรเซสเซ อร์จะตั้งโปรแกรมได้ง ่ายดายเสียยิ่งกว่าสำ หรับเกมคาสิโนบางเกมแ ละถูกกว่าในการจัดตั้ ง

ชูหัวขึ้น

ถ้าเกิดคุณบังเอิญเห็ นสล็อตแมชชีนด้านบน รูปภาพที่อยู่ด้านหน้ าอันที่จริงแล้วเป็นโ ลโก้ของคาสิโนที่เพีย รพยายามให้คุณทดลองเล ่นเกมที่เชื่อมโยงกัน เหรียญจะร่วงผ่านช่อง รีลหมุนที่ด้านหน้าเค รื่อง แล้วหย่อนลงในถาดเก็บ ที่ข้างหน้า

สำหรับเพื่อการเปิดใช ้งานคุณลักษณะกล้องที ่มีไว้สำหรับสำรวจ คุณจำเป็นจะต้องคลิกเ หรียญลงในถาดเก็บ

1315 » Juliann aus Castle Donnington
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

1314 » Stewart aus Delfzijl
continuously i used to read smaller articles which as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.

1313 » Roma aus Brignon
Incredibly user friendly site. Astounding information available on few gos to.

1312 » Isaac aus Tarzali
I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this webpage on regular basis to get updated from most up-to-date news update.

1311 » Cheri aus Leipzig
Hello.This post was really fascinating, especially because I was browsing for thoughts on this matter last Thursday.

1310 » Shanon aus Federnberg
I like this site so much, saved to fav.

1309 » Minda aus Milheeze
I think you have remarked some very interesting points, appreciate it for the post.

1308 » Myrtis aus Courtedoux
I really like reading a post that will make men and women think.
Also, thanks for permitting me to comment!

1307 » Tyrone aus Agelo
สมัครSLOTXO เว็บสล็อต SLOTXOTH
สมัครสล็อตXO รับโบนัสฟรีที่ SLOTXOTH
SLOTXOTH
สมัครสล็อตxoเว็บตรง
   1   »

Administration
MGB OpenSource Guestbook © 2004-2022
mgbModern Theme by mopzz